Vincent van Gogh
Vincent van Gogh's Oil Paintings
Vincent van Gogh Museum
1853 – 1890. Dutch post-Impressionist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Vincent van Gogh Gallery.org, welcome & enjoy!
Vincent van Gogh Gallery.org
 

Vincent Van Gogh
A Road at Saint Remy with Female Figure

ID: 95144

Vincent Van Gogh A Road at Saint Remy with Female Figure
Go Back!Vincent Van Gogh A Road at Saint Remy with Female Figure


Go Back!


 

Vincent Van Gogh

Dutch Post-Impressionist Painter, 1853-1890 Vincent Willem van Gogh (30 March 1853 ?C 29 July 1890) was a Dutch Post-Impressionist artist. Some of his paintings are now among the world's best known, most popular and expensive works of art. Van Gogh spent his early adult life working for a firm of art dealers. After a brief spell as a teacher, he became a missionary worker in a very poor mining region. He did not embark upon a career as an artist until 1880. Initially, Van Gogh worked only with sombre colours, until he encountered Impressionism and Neo-Impressionism in Paris. He incorporated their brighter colours and style of painting into a uniquely recognizable style, which was fully developed during the time he spent at Arles, France. He produced more than 2,000 works, including around 900 paintings and 1,100 drawings and sketches, during the last ten years of his life. Most of his best-known works were produced in the final two years of his life, during which time he cut off part of his left ear following a breakdown in his friendship with Paul Gauguin. After this he suffered recurrent bouts of mental illness, which led to his suicide. The central figure in Van Gogh's life was his brother Theo, who continually and selflessly provided financial support. Their lifelong friendship is documented in numerous letters they exchanged from August 1872 onwards. Van Gogh is a pioneer of what came to be known as Expressionism. He had an enormous influence on 20th century art, especially on the Fauves and German Expressionists.  Related Paintings of Vincent Van Gogh :. | Blossomong Almond Tree | Harvest at La Crau,with Montmajour in the Background | Self-Portrait | Still life wtih Mussels and Shrimps (nn04) | Detail of blooming peach |
Related Artists:
Aureliano De Beruete Y Moret
Spanish , Madrid, 1845 - Madrid, 1912 Spanish writer, painter and collector. After pursuing a political career and taking a doctorate in civil and canon law, he dedicated himself to writing on art and produced important studies on Diego Velezquez (1898), Joaqu'n Sorolla y Bastida (1901) and other artists. He travelled extensively and enthusiastically in Europe (France, Belgium, Switzerland, the Netherlands, Italy, Germany, England and elsewhere), studying especially the different national schools of painting. On his travels he also painted landscapes. After working for some time as a copyist in the Museo del Prado, Beruete decided in 1873 to concentrate his efforts on painting and on learning to perfect his craft. He enrolled at the Escuela Superior de Bellas Artes de S Fernando in Madrid and also studied at the studio of Carlos de Haes. Beruete was among the founders of the Instituci'n Libre de Enseeanza, and with its members, and with Carlos de Haes, he made several study trips abroad. In Paris he came to know the painting of the Barbizon school, and in Belgium he assimilated the teaching of the generation of landscape artists who had adopted a form of Realism.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
George Armfield
British, born circa 1808-1893 He was born in Wales His father was a painter, who for some time had a studio at 54, Pall Mall, London and from his father, George Armfield obtained any artistic tuition he may have received.


Vincent van Gogh
All the Vincent van Gogh's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved